Транспорт плюс: ТРАНСПОРТ ПЛЮС - софтуер за управление на автопарк, транспорт и логистика
ТРАНСПОРТ ПЛЮС - софтуер за управление на автопарк, транспорт и логистика

ТРАНСПОРТ ПЛЮС - софтуер за управление на автопарк е носител на ЗЛАТЕН медал за иновативно бизнес решение от Международния Технически Панаир в Пловдив. Предназначен е за фирми, които управляват собствен парк от автомобили, пътно-транспортна техника или машини.

Софтуерът осигурява ефективно управление на дейностите в направленията куриерски услуги, разнос, дистрибуция, обслужване с мобилни екипи, механизация и автотранспорт. Транспорт Плюс оптимизира транспортните разходи и облекчава дейностите, свързани с експлоатацията и поддръжката на автомобилите. Подпомага работата на диспечерите и контрола над изпълнението на транспортните курсове чрез GPS система.

Какво постигате
 • до 30% намаление на общите разходи за управление на автопарка
 • до 20% по-малко разходи за гориво
 • максимално използване на транспортните средства и активи
 • повишаване дисциплината на водачите
 • намаляване на излишния и неплатен пробег
 • точни анализи и мениджърски справки
 • съкращаване на времето за изпълнение на доставки
 • повишаване удовлетворението на клиентите и партньорите
Какво казаха нашите клиенти

ЕВРО 07
Софтуерът на Рила Солюшънс за управление на автопарк - Транспорт плюс ни позволява да поддържаме високо ниво на технологично развитие, да контролираме изцяло процесите си, разходите за гориво и резервни части, повишихме работната дисциплина, съкратихме времето за доставки и отчитаме значителни икономии на оперативните разходи.

Белла - България
Продуктът е внедрен успешно и работи в Транспортното звено на Белла Хранителна Индустрия. Системата подобрява планирането и използването на автомобили от Автопарка на фирмата и повишава ефективността на използването на транспортните средства. Внедряването на модул „Логистика” оптимизира денонощната схема на използване на автомобилите за изпълнение на заявките на нашите клиенти.


Новини
Импорт на данни от системата HU-GO
02-04-2017
Към модула за импорт на данни от външни бензиностанции и пътни такси е добавена възможност за прехвърляне на данни от системата за пътни такси HU-GO.
Актуализиран модул Логистика
26-02-2017
Модул Логистика е адаптиран за международен транспорт. Базовите възможности на адаптирания модул са следните:
 • Регистриране на заявки за извършване на превоз на товари;
 • Дефиниране на транспортни курсове;
 • Групиране на заявките за превози и разпределяне по курсове;
 • Възможност за автоматична и ръчна оптимизация на транспортните курсове;
 • Експорт на данни за плащания към фактуриращи и счетоводни програми.

Интеграция с GPS Logistic
16-12-2016
Транспорт плюс вече има изграден интерфейс за импортиране на данни за движение от системата GPS Logistic.
Нови източници за импорт на данни за заредено гориво и пътни такси
28-10-2016
Към системата Транспорт плюс успешно са интегрирани два нови драйвера за импорт на данни за зареждане на гориво и пътни такси. Новите драйвери импортват данни от системите DKV и EUROWAG.
Още новини