Транспорт плюс: ТРАНСПОРТ ПЛЮС - софтуер за управление на автопарк, транспорт и логистика
ТРАНСПОРТ ПЛЮС - софтуер за управление на автопарк, транспорт и логистика

ТРАНСПОРТ ПЛЮС - софтуер за управление на автопарк е носител на ЗЛАТЕН медал за иновативно бизнес решение от Международния Технически Панаир в Пловдив. Предназначен е за фирми, които управляват собствен парк от автомобили, пътно-транспортна техника или машини.

Софтуерът осигурява ефективно управление на дейностите в направленията куриерски услуги, разнос, дистрибуция, обслужване с мобилни екипи, механизация и автотранспорт. Транспорт Плюс оптимизира транспортните разходи и облекчава дейностите, свързани с експлоатацията и поддръжката на автомобилите. Подпомага работата на диспечерите и контрола над изпълнението на транспортните курсове чрез GPS система.

Какво постигате
 • до 30% намаление на общите разходи за управление на автопарка
 • до 20% по-малко разходи за гориво
 • максимално използване на транспортните средства и активи
 • повишаване дисциплината на водачите
 • намаляване на излишния и неплатен пробег
 • точни анализи и мениджърски справки
 • съкращаване на времето за изпълнение на доставки
 • повишаване удовлетворението на клиентите и партньорите
Какво казаха нашите клиенти

ЕВРО 07
Софтуерът на Рила Солюшънс за управление на автопарк - Транспорт плюс ни позволява да поддържаме високо ниво на технологично развитие, да контролираме изцяло процесите си, разходите за гориво и резервни части, повишихме работната дисциплина, съкратихме времето за доставки и отчитаме значителни икономии на оперативните разходи.

Белла - България
Продуктът е внедрен успешно и работи в Транспортното звено на Белла Хранителна Индустрия. Системата подобрява планирането и използването на автомобили от Автопарка на фирмата и повишава ефективността на използването на транспортните средства. Внедряването на модул „Логистика” оптимизира денонощната схема на използване на автомобилите за изпълнение на заявките на нашите клиенти.


Новини
Актуализиран модул Логистика
26-02-2017
Модул Логистика е адаптиран за международен транспорт. Базовите възможности на адаптирания модул са следните:
 • Регистриране на заявки за извършване на превоз на товари;
 • Дефиниране на транспортни курсове;
 • Групиране на заявките за превози и разпределяне по курсове;
 • Възможност за автоматична и ръчна оптимизация на транспортните курсове;
 • Експорт на данни за плащания към фактуриращи и счетоводни програми.

Интеграция с GPS Logistic
16-12-2016
Транспорт плюс вече има изграден интерфейс за импортиране на данни за движение от системата GPS Logistic.
Нови източници за импорт на данни за заредено гориво и пътни такси
28-10-2016
Към системата Транспорт плюс успешно са интегрирани два нови драйвера за импорт на данни за зареждане на гориво и пътни такси. Новите драйвери импортват данни от системите DKV и EUROWAG.
Интеграция с Frotcom
05-07-2015
След запитване от фирма клиент на Frotcom България бе реализирана интергация на Транспорт плюс със системата за управление на автомобилен парк Frotcom.
Още новини