Транспорт плюс: Статии
Статии

СтатииАктуализиран модул Логистика

Модул Логистика е адаптиран за международен транспорт. Базовите възможности на адаптирания модул са следните:

  • Регистриране на заявки за извършване на превоз на товари;
  • Дефиниране на транспортни курсове;
  • Групиране на заявките за превози и разпределяне по курсове;
  • Възможност за автоматична и ръчна оптимизация на транспортните курсове;
  • Експорт на данни за плащания към фактуриращи и счетоводни програми.Интеграция с GPS Logistic

Транспорт плюс вече има изграден интерфейс за импортиране на данни за движение от системата GPS Logistic.Нови източници за импорт на данни за заредено гориво и пътни такси

Към системата Транспорт плюс успешно са интегрирани два нови драйвера за импорт на данни за зареждане на гориво и пътни такси. Новите драйвери импортват данни от системите DKV и EUROWAG.Управление на автопарк – митове и реалности

В някои от споменатите в статията твърдения има известна доза истина, а в други са просто митове. Въпреки това си струва управителите на автопаркове да се запознаят с тях за да могат да взимат оптимални решения.

Управителя на автопарк може да бъде служител на непълно работно време.

В някои огранизации съществува схващане, че управлението на авомобилния парк не е трудна работа и тя може да върши от служител, който е натоварен и с други дейности или от служител назначен на непълно работно време.

Това може да бъде така само във фирми с малък брой превозни средства. При голям брой превозни средства, както и при териториално разпределение на автомобилния парк на управителя ще са му необходими помощници и заместници.

Не трябва да се забравя и ангажираността на управителя в извънработно време и през почивни дни. Съществен дял от дейността по управление на автомобилния парк е навременното решаване на кризисни ситуации свързани с аварии и инциденти.

Превозните средства трябва да се амортизират с единна норма - примерно за около 80 месеца или средната месечна амортизация трябва да бъде около 1.25%.

Този подход е правилен и удобен за амортизационни изчисления и получил широка популярност. Трябва да се съобразят някои условности и ограничения при използването му. Подходът е приложим за новозакупени превозни средства при нормален експлоатационен режим. За превозните средства, които се ползват за междуградски курсове по-правилния подход е следенето на изминатия пробег, докато при автомобилите ползвани в градски условия – времето за експлоатация.

С други думи, автомобилният парк трябва да се раздели на групи превозни средства по начин на експлоатация и за всяка група да се състави групов амортизационен план.

Превозни средства не се ремонтират преди продажба.

Това твърдение не е точно мит, но не трябва да бъде правило. Много е вероятно, действителните разходи за ремонт да не бъдат възставовени при продажба на превозното средство.

Икономически оправдано е козметичните дефекти, нарушаващи добрият външен вид на превозното средство да бъдат отстранени.

Всеки ремонт преди продажба трябва да бъде внимателно анализиран. Трябва да се направи приблизителна оценка, колко би струвал ремонта. Трябва да се оцени и каква отбивка на цената може да се договори с купувача, за да се продаде продаде превозното средство без да се прави въпросния ремонт.

Но трябва да се има впредвид, че автомобил без значителни дефекти ще се продаде по-бързо.

Водачите са безотговорни и не им пука за състоянието на превозните средства.

Това твърдение определено не е вярно. Ръководството на предприятието, в частност управителя на автопарка разполага с редица средства с които да мотивира водачите да бъдат отговорни към поверената им техника. Ако водачите се стимулират с по-високо възнаграждение или по-високи бонуси за повече извършени курсове и повече изминати километри, те ще пазят и ще се грижат по-добре за зачислената им техника.

Много важен фактор е персоналната отговорност на водач за конкретно превозно средство. Не е добра практика много водачи да карат един автомобил, като и даден водач да кара голям брой различни превозни средства.

Срокът за експлоатация на превозните средства може да бъде удължаван.

Във време на икономическа криза, собствениците на фирми се стремят към съкращаване на разходите. В много случаи те изискват от управителите на автопарковете им удължаване на експлоатационния период на превозните средства, дори в някои случаи забраняват покупката на нови превозни средства за определен период от време.

Собствениците трябва да знаят, че тези действия обикновенно водят до намаляване на ефективността на автомобилния парк. Увеличават се авариите, което води до увеличаване на разходите за гориво и ремонт, както и намаляване на ефективния капацитет на автомобилния парк за времето за извънпланови ремонти на колите. С други думи – генериране на загуби за фирмите.

Срокът за експлоатация на превозните средства при необходимост може да бъде удължаван в известни граници, но само след основен преглед и детайлен анализ на превозните средства.

Управлението на автопарк се е променило значително в последните години.

За да дадем правилен отговор на тази тема, нека сравним задачите по управление на автопарк сега и преди двадесет години.

В наше време управителя на автомобилен парк трябва да се определи какви средства са необходими за поддръжка, обновяване и експлоатация на превозните средства. При това трябва да се съобразява безопасността на работа на водачите, съобразяването с нормативната законова база, както и създаване, актуализиране и прилагане на правилник за работата на автомобилния парк

Тези задължения на управителя не са били по-различни през 1980 г., 1990 г. или 2000 г. Основните отговорности са абсолютно същите.

Разликата между преди и сега са използваните инструменти. В днешно време те са далеч по-сложни и технологично напреднали. Основно място заемат компютърните технологии чрез използване на специализиран софтуер за управление на автомобилни паркове. Чрез изполване на такъв софтуер, управителя на автопарк се освобождава от рутинни дейности, като водене на календар за ремонти, застраховки, винетки и от ръчно изготване на отчети за разходи по автопарка.

За ефективно автоматизирано управление на автомобилен парк е достъчно да внедрим софтуер за следене движението на превозни средства с помощта на GPS устройства.

Това твърдение е доста разпространен мит. GPS следенето е много полезен инструмент, защото той ни дава отговор на много въпроси: къде се е намирало дадено превозно средство в определен момент от времето, с каква скорост се е придвижвало, каква е наличността на гориво в резервоара и много други параметри. Доказана полза от внедряване на GPS софтуер е подобряване на дисциплината и отговорността на водачите.

За ефективното управление на съвременен авромобилен парк е необходим софтуер с възможности за отчитане на всякакви разходи: за гориво, за автомобилно гуми, за консумативи, за ремонти, пътни такси оборудване. Софтуерът трябва да има възможност за следене на периодични събития: планирани ремонти, изтичащи застраховки, винетки, прегледи пред КАТ и други.

Специализираният софтуер за управление на автомобилен парк при внедряване в предприятия с големи автопаркове е необходимо да притежава и някои допълнитени възможности: разделяне на автопарка по териториални и функционални признаци, автоматизирано изписване на консумативи и резервни части от фирмени складове, автоматизация на логистични процеси и връзка с ERP системи.

Георги Матеев
(по материали на www.businessfleet.com)Интеграция с Frotcom

След запитване от фирма клиент на Frotcom България бе реализирана интергация на Транспорт плюс със системата за управление на автомобилен парк Frotcom.Нов уеб дизайн

Системата Транспорт плюс вече работи с нов уеб дизайн. Той е реализиран с помощта на последните утвърдени технологии и дава възможност системата да работи на различни уеб браузъри и таблети.За международния транспорт

Към системата Транспорт плюс са добавени за нови функционалности, предназначени за международния транспорт. Има възможност за въвеждане на специфични разходи, кредити на водачи, международен пътен лист и др. Добавена е възможност за автоматичен импорт на данни от европейската система AS24.Импорт на данни за гориво

Системата Транспорт плюс има възможност да импортва данни за зареждане на гориво от големите вериги Shell, OMV, Lukoil, а вече и от Газпром. Системата дава възможност за бърза изработка и внедряване на нови плъгини за нови вериги бензиностанции.Старт на Transport Plus Cloud Edition

Стартира новата версия на продукта Transport Plus Cloud Edition. Може да се включите в облака на този адрес.Годишна Логистична конференция

На 31 октомври 2013 се проведе първото издание на годишната Логистична бизнес конференция, организирана от Българска Транспортна Преса. Под формата на презентация, Рила Солюшънс ще представи новото Cloud решение на продукта Транспорт Плюс.

По време на конференцията Рила Солюшънс ще поддържа и щанд, на който участниците в конференцията ще могат да получат повече информация за продукта, както и да получат презентационни материали.Интервю с Георги Матеев, продуктов мениджър „Транспорт плюс” и директор „Продукти и поддръжка” в Рила Солюшънс

Г-н Матеев, как се роди идеята за този продукт за управление на автопарк?
Идеята възникна когато клиенти на Рила Солюшънс, в процес на внедряване на ERP системи, изразиха неудовлетворението си от факта, че заложената стандартна функционалност в модулите за управление на транспорта на внедряваната от тях ERP система се различава в голяма степен от техните бизнес процеси и от българските условия и законодателство. За тях оставаше или да разчитат на трудни и скъпи доработки на внедряваните ERP модули или внедряване на допълнителен продукт, който да бъде интегриран ERP системата им.

С какво си обяснявате успеха на „Транспорт плюс” сред водещи българските фирми?
Най-вече с професионалния подход за рещаване на проблемите при управление на автопарк. Също така с разумната цена на системата и бързата възвращаемост на направената инвестиция. Клиентътите закупува лиценза само за модули, от които има нужда в момента, като има възможност в последствие да закупи допълнителни модули. Системата за управление на автопарк, която сме създали, е лесна за внедряване и употреба. Тя е уеб базирана и позволява лесен достъп от различни дестинации, но с необходимото ниво на сигурност. Ключов елемент е поддръжката на регионална структура с поделения или офиси.

Какви фирми и организации бихте посъветвали да се ориентират към „Транспорт плюс”
Предлагаме подходящо решение за всяка фирма, поддържаща автомобилен парк. Транспорт плюс осъществява управление на автопаркове, които могат да бъдат съставени от различени по вид и предназначение автомобили и машини: леки, лекотоварни, тежкотоварни, строителна техника и др. Фирмите клиенти могат да осъществяват широк диапазон от дейности: производство, дестрибуция, републикански и международни превози, строителна дейност, автобусни превози, таксиметрови услуги и др.

Какви са предимствата и ползите за бизнеса, които споделят с Вас клиентите, които вече използват „Транспорт плюс”?
Най-осезаемите ползи са чувствителното намаляване на разходи за управление на автопарка, най-вече разходите за гориво, автомобилни гуми, консумативи и резервни части. Реализираните икономии се дължат на намаляването на излишния пробег, съкращаване на времето за доставки до клиенти и повишаване на работната дисциплина на водачите. Според клиентите това се постига с помощта на точните анализи и мениджърски справки, които предоставя продуктът.

По какъв начин осигурявате поддръжката на продукта при клиентите си?
След първоначалното внедряване на системата и изтичането на гаранционния период осигуряваме на нашите клиенти следгаранционна поддръжка. Основен елемент в поддръжката е дистанционен контрол и обслужване на сървърите, на които е инсталирана системата при клиента. В обхвата на поддръжката влиза фиксирането на грешките възникнали при свързване със системата и грешките в интерфейса с другите системи; наблюдението на общата работоспособност на системата и натоварването на основния сървър на системата. Като допълнение всички наши клиенти, които ползват поддръжката на продукта получават редовно ъпдейти с новите възможности в системата.

Какво отличава Транспорт Плюс от други продукти за управление на автопарк?
Най-важната разлика от конкурентнитте продукти е, че Транспорт плюс представлява цялостно решение за всички задачи свързани с управление на автопарк. Продуктът разполага с мощни средства за анализ на данните, свързани с разходите и дейностите в автопарка. Продуктът може да се настройва спрямо конкретните особености в биснес моделите на различни фирми. Транспорт плюс дава възможност за свързване с други информационни системи и по този намалява човешкия труд за въвеждане на данни.

Интервюто е направено от списание Логистика.Златен медал на Пловдивския панаир 2007

Продуктът „Транспорт плюс" бе награден със златен медал и диплом от Пловдивския Технически панаир.

Наградата бе връчена на церемония късно снощи лично от Директора на панаира г-н Георги Гергов на продуктовия мениджър от Рила Солюшънс г-н Георги Матеев. Повече от 100 продукта кандидатстваха за наградите на Пловдивския панаир тази година.

Транспорт плюс спечели журито с комплексното обслужване на автомобилния парк, което предлага, напълно пригодено към българските условия. Продуктът е истински хит на българския пазар през последната година. В момента Транспорт плюс се предлага със специална 10% отстъпка по време на Пловдивския технически панаир, която е валидна до 4ти Октомври включително.Транспорт Плюс с нов модул

С новата си функционалност Транспорт плюс се превръща в изключително атрактивен продукт за транспортните фирми със собствен склад, за които основен приоритет е качественото управление.

Към възможностите на програмата Транспорт Плюс беше добавен нов модул - Склад. Целта на този модул е поддръжка на складовите наличности от резервни части, консумативи и оборудване, съхранение на данни за вписване и изписване на стоки в склада, информация за извършените и предстоящи ревизии.

Модулът може да бъде интегриран с модул „Сервиз", което повишава ефективността при отчитане на разходите и контрола по време на сервизното обслужване.


Новини

Актуализиран модул Логистика
Интеграция с GPS Logistic
Нови източници за импорт на данни за заредено гориво и пътни такси
Интеграция с Frotcom
Нов уеб дизайн
За международния транспорт
Импорт на данни за гориво
Старт на Transport Plus Cloud Edition
Годишна Логистична конференция
Златен медал на Пловдивския панаир 2007

Статии

Управление на автопарк – митове и реалности
Интервю с Георги Матеев, продуктов мениджър „Транспорт плюс” и директор „Продукти и поддръжка” в Рила Солюшънс

Архиви

Февруари 2017
Декември 2016
Октомври 2016
Декември 2015
Юли 2015
Юни 2015
Май 2015
Април 2015
Ноември 2013
Октомври 2013
Януари 2013
Септември 2007
Май 2007

RSS