Управление на автопарк с Транспорт плюс

За продукта  »  Представяне | Структура | При вас или при нас | Въпроси и отговори

Представяне на системата за управление и контрол на автопарк

„ТРАНСПОРТ ПЛЮС” е цялостно решение за планиране, организиране, управление, диспечериране, наблюдение и контрол на автопарка и операциите по извършване на превози на товари и доставки.

Софтуерът предоставя интегрирана платформа от функционални модули, осигуряващи пълна гама възможности за управление, експлоатация, превантивна и аварийна поддръжка, сервизен склад, логистична поддръжка, маршрутизация, GPS наблюдение и контрол на транспортни и машинни паркове. Транспорт Плюс осигурява необходимите отчетно-аналитични изисквания на административно, оперативно и управленско ниво чрез множество унифицирани справки, тематично разпределени по функционални модули. Има обособен модул за администриране на системата, който осигурява контрол на потребителския достъп чрез създаване на различни потребителски профили.

Предназначен е за фирми, които управляват собствен парк от автомобили, пътно-транспортна техника или машини. Софтуерът осигурява ефективно управление на дейностите в направленията куриерски услуги, разнос, управление на доставките, обслужване с мобилни екипи, механизация и автотранспорт.


Ползи от внедряване на системата
 • Организация и единност на информацията и документооборота
 • Оптимизирано управление на автомобилния парк и повишен текущ контрол върху оперативните дейности
 • Подобряване утилизацията на транспортните средства
 • Намаляване на транспортните разходи
 • Ограничаване неправомерното отклоняване на гориво
 • Повишаване ефективността и качеството на работа на служителите
 • Намаляване на излишния и неплатен пробег
 • Намаляване на времето за изпълнение на доставки
 • Подобряване отчетно-аналитичните функции във фирменото управление
 • Осигуряване на съответствие с изискванията на регулаторните органи
 • Подобряване на услугите и отношенията с доставчици, партньори, клиенти

Демонстрация на системата за управление на автопарк

Управление на автопарк с Транспорт плюс
Основни характеристики на системата
 • Уеб базиран потребителски достъп
 • Неограничен брой потребители
 • Неограничен брой транспортни средства
 • Многоезичност
 • Организационни структури с поделения
 • Работа с ГИС картови и адресни сървъри
 • Визуализация на подвижни обекти
 • Разширено търсене по зададени критерии
 • Потребителски роли и профили
 • Стандартни справки
 • Специфични справки
 • Експорт към Excel
 • Импорт / експорт на информация
 • Печат на справки и документи