Управление на автопарк с Транспорт плюс - цени

Управление на автопарк с Транспорт плюс - цени

Цената се определя от няколко фактора, като водещ фактор е избраният от вас начин за ползване на Транспорт плюс - „При вас“ или „При нас“. В първият случай вие закупувате сървърен лиценз за ползване на необходимите за вашата работа модули на продукта. В този случай Рила Солюшънс ще ви изготви оферта за внедряване на Система за управление на автопарк - Транспорт плюс, която ще включва срокове за внедряване и цена.

В случай, че сте избрали начин за ползване „При нас“, вие ще ползвате Транспорт плюс като уеб услуга. В този случай вие ще плащате месечна такса, която се определя в зависимост от броя на регистрираните превозни средства. Размера на месечната такса е дефинирана в следващата таблица:

Услуги До 4 автомобила До 12 автомобила От 13 до 24 автомобила От 25 до 36 автомобила Над 36 автомобила
Автопарк 0 € 36 € 66 € 90 € По договаряне
Сервиз 0 € 36 € 66 € 90 € По договаряне
Склад 0 € 12 € 21 € 28 € По договаряне
GPS контрол 0 € 56 € 96 € 130 € По договаряне

Посочените цени представляват месечна такса в Евро без ДДС.

Описание на начини за ползване на Транспорт плюс - „При вас“ или „При нас“, можете да намерите тук.

Демонстрация на системата за управление на автопарк