Флийт мениджмънт - въпроси и отговори

За продукта  »  Представяне | Структура | При вас или при нас | Въпроси и отговори

Флийт мениджмънт с Транспорт плюс - въпроси и отговори

Въпрос: Има ли ограничение за броя работни места при инсталация на системата?
Отговор: Няма лицензно ограничение за броя на работните места.

Въпрос: Какъв е гаранционният период на системата? Предлага ли се следгаранционна поддръжка?
Отговор: Стандартният гаранционен период за системата е 90 дни. Предлага се и извънгаранционна поддръжка.

Въпрос: Има ли възможност тази система да работи интегрирано с други системи?
Отговор: Да, системата може да бъде интегрирана с Oracle e-business suite, със SAP и с други ERP системи, складови стопанства и счетоводни програми с цел интегриране на дейностите по управление на автопарк с другите управленски дейности на предприятието. Предпоставка за успешната интеграция е наличие на различни интерфейси.

Въпрос: Модул Сервиз поддържа ли складово стопанство?
Отговор: Екипът на Транспорт плюс е разработил модул Склад, който обслужва пълноценно нуждите на модул Сервиз. Модулът Сервиз може да се интегрира и с външна програма за складово стопанство.

Въпрос: Има ли лимит за броя обслужвани превозни средства от системата?
Отговор: Няма лицензно ограничение за броя на обслужваните превозни средства.

Въпрос: Системата поддържа ли езици различни от български?
Отговор: Да. В момента системата поддържа български и английски език. Системата има възможност за бързо и лесно добавяне на допълнителни езикови модули.

Въпрос: Може ли да се купи само отделен модул от системата?
Отговор: Модул „Автопарк“ е задължителен за правилната работа на системата. Останалите модули се избират от клиента в зависимост от конкретните му потребности.

Въпрос: Възможни ли са промяна и донастройка на системата в зависимост от специфични нужди на клиента?
Отговор: Да, възможна е доработка за системата. Имаме отличен екип от анализатори, които заедно с клиента могат да напишат задание за доработка на системата, след което заданието да бъде изпълнено от нашите програмисти.

Въпрос: Необходими ли са допълнителни лицензии при инсталация на системата?
Отговор: Ако сървърът на системата е конфигуриран на базата на Linux, не са необходими допълнителни лицензии. Ако сървърът е базиран на Microsoft Windows е необходим лиценз съответно за Microsoft Windows.

Демонстрация на системата за управление на автопарк