Флийт мениджмънт система - при вас или при нас

За продукта  »  Представяне | Структура | При вас или при нас | Въпроси и отговори

Флийт мениджмънт система - при вас или при нас

Предлагаме два варианта за внедряване на системата Транспорт плюс - „При вас“ и „При нас“.

При вас

Този вариант представлява инсталиране на продукта на сървър на клиента. В този случай Транспорт плюс може да се ползва от неограничен брой потребители и да се обслужват неограничен брой превозни средства и машини. Клинтът закупува лиценз за инсталация на един сървър в рамките на една организация за неограничен период от време.

Обучение

Вариантът „При вас“ включва обучение на ключoви потребителите на системата Транспорт Плюс, в зависимост от закупените модули. Обучението се провежда като се използва Ръководството за потребителите на системата и съпровождащата техническа документация за продукта.

Поддръжка

Вариантът „При вас“ включва 90 дневна гаранционна съпровождаща поддръжка при пускането на системата в реална експлоатация при клиента. Допълнително се предлага Годишна абонаментна поддръжка на стойност 15% от цената на внедрените модули и опции. Тази поддръжка гарантира оказване на инцидентна техническа помощ, отстраняване на несъответствия и предоставяне на всички междинни пачове и нови версии на продукта в рамките на периода на поддръжката.

При нас

При този вариант Транспорт плюс се предлага под формата на услуга - Cloud, която се хоства на сървър на Рила Солюшънс. Клиентът ползва услугата за управление на автопарк с помощта на броузър чрез интернет достъп.

Обучение

Обучението при опцията „При нас“ се провежда дистанционно - онлайн, чрез подходяща интернет сесия - TeamViewer,Skype. Клиентът получава Ръководство за потребителя на системата.

Поддръжка

При ползване на варианта „При нас“, клиентът ползва поддръжка на системата за срокът в който ползва услугата. Поддръжката включва оказване на инцидентна техническа помощ и отстраняване на несъответствия в програмата.

Демонстрация на системата за управление на автопарк