Управление на автопарк с Транспорт плюс

Управление на автопарк, транспорт и логистика с Транспорт плюс

Златен медал за ефективно управление на автопарк

ТРАНСПОРТ ПЛЮС - софтуер за управление на автопарк е носител на ЗЛАТЕН медал за иновативно бизнес решение от Международния Технически Панаир в Пловдив. Предназначен е за фирми, които управляват собствен автомобилен парк, пътно-транспортна техника или машини.

Транспорт Плюс оптимизира транспортните разходи и облекчава дейностите, свързани с експлоатацията и поддръжката на автомобилите. Подпомага работата на диспечерите и контрола над изпълнението на транспортните курсове чрез GPS система.

Транспорт плюс е решение за


Какво постигате
  • до 30% намаление на общите разходи за управление на автопарка
  • до 20% по-малко разходи за гориво
  • максимално използване на транспортните средства и активи
  • повишаване дисциплината на водачите
  • намаляване на излишния и неплатен пробег
  • точни анализи и мениджърски справки
  • съкращаване на времето за изпълнение на доставки
  • повишаване удовлетворението на клиентите и партньорите
Какво казаха нашите клиенти

ЕВРО 07
Софтуерът на Рила Солюшънс за управление на автопарк - Транспорт плюс ни позволява да поддържаме високо ниво на технологично развитие, да контролираме изцяло процесите си, разходите за гориво и резервни части, повишихме работната дисциплина, съкратихме времето за доставки и отчитаме значителни икономии на оперативните разходи.

Белла - България
Продуктът за управление на автомобилния парк е внедрен успешно и работи в Транспортното звено на Белла Хранителна Индустрия. Системата подобрява планирането и използването на автомобили от Автопарка на фирмата и повишава ефективността на използването на транспортните средства. Внедряването на модул „Логистика” оптимизира денонощната схема на използване на автомобилите за изпълнение на заявките на нашите клиенти.

Демонстрация на системата за управление на автопарк


Новини
Подобрена функционалност в модул „Справки“
24-08-2020

Всеки потребител на системата Транспорт плюс има възможност да настройва индивидуално резултатните данни от визуализираните справки. Потребителите могат да добавят, премахват и преподреждат колонките в справките. Направените настройки могат да се запомнят в профилите на потребителите. Направените настройки са валидни както за екранната визуализация, така и за експортираните данни към Microsoft Excel.

Добавена възможност за фактуриране
10-05-2020

Към модул „Логистика“ е добавена възможност за фактуриране на обслужените поръчки. Има възможност за издаване на проформа, оригинали и копия на фактури на български и английски език в български лева и евро.

Нов интерфейс със система Frotcom
07-04-2020

Внедрен е интерфейс към API - версия 2 на GPS системата Frotcom.

Нов оптимизиран интерфейс към външни системи
27-01-2020

Транспорт плюс отговаря на съвременните нужди от интегрирани решения и възможност за качествено управление и използване на данните за целите на бизнеса.

Реализиран е нов интерфейсен модул към системата. Той дава възможност за играждане на качествено свързване на Транспорт плюс към други системи, свързани с транспортната дейност и управление на автопарка - ERP системи, GPS системи, бензиностанции, ведомствени зарядни станции, таксуващи системи и др.. Модулът е реализиран с помощта на най-новите технологии, което дава богати възможности за интеграция със съществуващи и нови информационни системи в компаниите.

Мобилна версия на Транспорт плюс
16-12-2018

Реализирана е мобилна версия на Транспорт плюс. Мобилната версия поддържа основните справки на системата Транспорт плюс във вид, удобен за мобилни телефони. Мобилната версия работи на всички видове мобилни устройства - iPhone и базирани на Android.

Интеграция с GPS системата WebEye
29-05-2018

Транспорт плюс вече има реализиран интерфейс за импортиране на данни за движение и престой от GPS системата WebEye.

Още новини