Управление и контрол на автопарк - статии

Управление и контрол на автопарк - статииПодобрена функционалност в модул „Справки“

Всеки потребител на системата Транспорт плюс има възможност да настройва индивидуално резултатните данни от визуализираните справки. Потребителите могат да добавят, премахват и преподреждат колонките в справките. Направените настройки могат да се запомнят в профилите на потребителите. Направените настройки са валидни както за екранната визуализация, така и за експортираните данни към Microsoft Excel.

Добавена възможност за фактуриране

Към модул „Логистика“ е добавена възможност за фактуриране на обслужените поръчки. Има възможност за издаване на проформа, оригинали и копия на фактури на български и английски език в български лева и евро.

Нов интерфейс със система Frotcom

Внедрен е интерфейс към API - версия 2 на GPS системата Frotcom.

Нов оптимизиран интерфейс към външни системи

Транспорт плюс отговаря на съвременните нужди от интегрирани решения и възможност за качествено управление и използване на данните за целите на бизнеса.

Реализиран е нов интерфейсен модул към системата. Той дава възможност за играждане на качествено свързване на Транспорт плюс към други системи, свързани с транспортната дейност и управление на автопарка - ERP системи, GPS системи, бензиностанции, ведомствени зарядни станции, таксуващи системи и др.. Модулът е реализиран с помощта на най-новите технологии, което дава богати възможности за интеграция със съществуващи и нови информационни системи в компаниите.

Мобилна версия на Транспорт плюс

Реализирана е мобилна версия на Транспорт плюс. Мобилната версия поддържа основните справки на системата Транспорт плюс във вид, удобен за мобилни телефони. Мобилната версия работи на всички видове мобилни устройства - iPhone и базирани на Android.

Интеграция с GPS системата WebEye

Транспорт плюс вече има реализиран интерфейс за импортиране на данни за движение и престой от GPS системата WebEye.

Интеграция с GPS контрол системата iTrack

Реализиран е успешен интерфейс за импортиране на данни за движение и следи на автомобили от системата за GPS проследяване и контрол на автопарк - iTrack.

Клоуд услугата вече ползва HTTPS

Transport Plus Cloud Edition вече работи с HTTPS протокол. По този начин се осигурява надеждна защита на потребителските данни. Достъпът до клауд услугата се осъществява на адрес https://cloud.transport-plus.com/.

Изпращане на справка по e-mail

В системата Транспорт плюс е добавена нова функционалност. Всеки потребител може да получава ежедневно по мейл любимата си справка от системата. Справката се получава под формата на прикачен файл във формат PDF или MS Excel.

Интеграция с Fleet Expert

Реализирана е интеграция между системата Транспорт плюс и системата на GPS България за контрол и управление на автопарк Fleet Expert.

Импорт на данни от системата HU-GO

Към модула за импорт на данни от външни бензиностанции и пътни такси е добавена възможност за прехвърляне на данни от системата за пътни такси HU-GO.

Актуализиран модул Логистика

Модул Логистика е адаптиран за международен транспорт. Базовите възможности на адаптирания модул са следните:

  • Регистриране на заявки за извършване на превоз на товари;
  • Дефиниране на транспортни курсове;
  • Групиране на заявките за превози и разпределяне по курсове;
  • Възможност за автоматична и ръчна оптимизация на транспортните курсове;
  • Експорт на данни за плащания към фактуриращи и счетоводни програми.

Интеграция с GPS Logistic

Транспорт плюс вече има изграден интерфейс за импортиране на данни за движение от системата GPS Logistic.

Нови източници за импорт на данни за заредено гориво и пътни такси

Към системата Транспорт плюс успешно са интегрирани два нови драйвера за импорт на данни за зареждане на гориво и пътни такси. Новите драйвери импортват данни от системите DKV и EUROWAG.

Интеграция с GPS контрол система Frotcom

След запитване от фирма клиент на Frotcom България бе реализирана интергация на Транспорт плюс със системата за управление на автомобилен парк Frotcom.


Новини

Подобрена функционалност в модул „Справки“
Добавена възможност за фактуриране
Нов интерфейс със система Frotcom
Нов оптимизиран интерфейс към външни системи
Мобилна версия на Транспорт плюс
Интеграция с GPS системата WebEye
Интеграция с GPS контрол системата iTrack
Клоуд услугата вече ползва HTTPS
Изпращане на справка по e-mail
Интеграция с Fleet Expert

Статии

Управление на автопарк – митове и реалности
Интервю с Георги Матеев, продуктов мениджър „Транспорт плюс” и директор „Продукти и поддръжка” в Рила Солюшънс

RSS