Управление и контрол на автопарк - статии

Управление и контрол на автопарк - статииИнтервю с Георги Матеев, продуктов мениджър „Транспорт плюс” и директор „Продукти и поддръжка” в Рила Солюшънс

Г-н Матеев, как се роди идеята за този продукт за управление на автопарк?
Идеята възникна когато клиенти на Рила Солюшънс, в процес на внедряване на ERP системи, изразиха неудовлетворението си от факта, че заложената стандартна функционалност в модулите за управление на транспорта на внедряваната от тях ERP система се различава в голяма степен от техните бизнес процеси и от българските условия и законодателство. За тях оставаше или да разчитат на трудни и скъпи доработки на внедряваните ERP модули или внедряване на допълнителен продукт, който да бъде интегриран ERP системата им.

С какво си обяснявате успеха на „Транспорт плюс” сред водещи българските фирми?
Най-вече с професионалния подход за рещаване на проблемите при управление на автопарк. Също така с разумната цена на системата и бързата възвращаемост на направената инвестиция. Клиентътите закупува лиценза само за модули, от които има нужда в момента, като има възможност в последствие да закупи допълнителни модули. Системата за управление на автопарк, която сме създали, е лесна за внедряване и употреба. Тя е уеб базирана и позволява лесен достъп от различни дестинации, но с необходимото ниво на сигурност. Ключов елемент е поддръжката на регионална структура с поделения или офиси.

Какви фирми и организации бихте посъветвали да се ориентират към „Транспорт плюс”
Предлагаме подходящо решение за всяка фирма, поддържаща автомобилен парк. Транспорт плюс осъществява управление на автопаркове, които могат да бъдат съставени от различени по вид и предназначение автомобили и машини: леки, лекотоварни, тежкотоварни, строителна техника и др. Фирмите клиенти могат да осъществяват широк диапазон от дейности: производство, дестрибуция, републикански и международни превози, строителна дейност, автобусни превози, таксиметрови услуги и др.

Какви са предимствата и ползите за бизнеса, които споделят с Вас клиентите, които вече използват „Транспорт плюс”?
Най-осезаемите ползи са чувствителното намаляване на разходи за управление на автопарка, най-вече разходите за гориво, автомобилни гуми, консумативи и резервни части. Реализираните икономии се дължат на намаляването на излишния пробег, съкращаване на времето за доставки до клиенти и повишаване на работната дисциплина на водачите. Според клиентите това се постига с помощта на точните анализи и мениджърски справки, които предоставя продуктът.

По какъв начин осигурявате поддръжката на продукта при клиентите си?
След първоначалното внедряване на системата и изтичането на гаранционния период осигуряваме на нашите клиенти следгаранционна поддръжка. Основен елемент в поддръжката е дистанционен контрол и обслужване на сървърите, на които е инсталирана системата при клиента. В обхвата на поддръжката влиза фиксирането на грешките възникнали при свързване със системата и грешките в интерфейса с другите системи; наблюдението на общата работоспособност на системата и натоварването на основния сървър на системата. Като допълнение всички наши клиенти, които ползват поддръжката на продукта получават редовно ъпдейти с новите възможности в системата.

Какво отличава Транспорт Плюс от други продукти за управление на автопарк?
Най-важната разлика от конкурентнитте продукти е, че Транспорт плюс представлява цялостно решение за всички задачи свързани с управление на автопарк. Продуктът разполага с мощни средства за анализ на данните, свързани с разходите и дейностите в автопарка. Продуктът може да се настройва спрямо конкретните особености в бизнес моделите на различни фирми. Транспорт плюс дава възможност за свързване с други информационни системи и по този намалява човешкия труд за въвеждане на данни.

Интервюто е направено от списание Логистика.


Новини

Подобрена функционалност в модул „Справки“
Добавена възможност за фактуриране
Нов интерфейс със система Frotcom
Нов оптимизиран интерфейс към външни системи
Мобилна версия на Транспорт плюс
Интеграция с GPS системата WebEye
Интеграция с GPS контрол системата iTrack
Клоуд услугата вече ползва HTTPS
Изпращане на справка по e-mail
Интеграция с Fleet Expert

Статии

Управление на автопарк – митове и реалности
Интервю с Георги Матеев, продуктов мениджър „Транспорт плюс” и директор „Продукти и поддръжка” в Рила Солюшънс

RSS